Đấu giá biển số ô tô: Quốc Hội chốt giá khởi điểm 40 triệu, bước giá 5 triệu đồng

Quốc hội chốt giá khởi điểm là 40 triệu đồng, bước giá 5 triệu đồng​. Người trúng đấu giá không được chuyển nhượng, tặng cho, trao đổi, thừa kế biển số trúng đấu giá, trừ trường hợp biển số gắn với ô tô.

Chiều 15/11/2022, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tư, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá với 473/489 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 94,98%.

Đấu giá biển số ô tô: Thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo giải trình dự thảo nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị thu hẹp phạm vi thí điểm, chỉ nên thực hiện tại một số địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, dự thảo Nghị quyết đã giới hạn phạm vi nội dung thí điểm với loại biển số đưa ra đấu giá và không giới hạn về phạm vi không gian, để đáp ứng nhu cầu của người dân thuộc tất cả các địa phương. Từ đó, đảm bảo công bằng về quyền lợi của người dân trên cả nước. Đồng thời, khai thác hiệu quả tài sản công là kho số đăng ký xe ô tô, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá. Đây cũng sẽ là cơ sở để tổng kết, đánh giá, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan khi kết thúc thí điểm. Qua đó có thể thực hiện ổn định và lâu dài. Trên cơ sở ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc.

Những quy định về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Nghị quyết này quy định thí điểm đấu giá biển số xe ô tô bao gồm: Biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản; giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền thu được từ đấu giá; hình thức, phương thức, trình tự, thủ tục đấu giá; Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô.

1/ Biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản

Theo nội dung nghị quyết quy định, biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số ôtô nền màu trắng, chữ và số màu đen (trừ biển số cấp cho xe ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, xe ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam).

Bộ Công an, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số xe ô tô chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đăng ký tham gia đấu giá. Biển số xe ô tô không được lựa chọn để đấu giá, biển số xe ô tô đấu giá không thành sẽ được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định.

2/ Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền thu được từ đấu giá

Nghị quyết nêu rõ, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá và bước giá là 5 triệu đồng. Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. . 

3/ Hình thức, phương thức, trình tự, thủ tục đấu giá

Hình thức đấu giá được xác định là đấu giá trực tuyến. 

4/ Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá

Theo nghị quyết, khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có 1 người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có 1 người tham gia đấu giá hoặc có nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có 1 người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm của 1 biển số xe ô tô đưa ra đấu giá thì biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được chuyển nhượng cho người đó.

5/ Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô

Về quyền, người trúng đấu giá được đăng ký biển số với ôtô thuộc sở hữu của mình; được giữ lại biển số trong trường hợp ôtô bị mất, hư hỏng hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm ô tô bị mất, hư hỏng hoặc chuyển giao.

Người trúng đấu giá nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày từ khi được phê duyệt kết quả đấu giá và phải đăng ký gắn biển lên phương tiện trong thời hạn 12 tháng. Trong trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này sẽ được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 6 tháng. Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá không đăng ký ô tô để gắn biển số sẽ bị thu hồi biển số và không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp.

Về nghĩa vụ, người trúng đấu giá không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế ôtô gắn biển số trúng đấu giá.

Sau khi hết thời hạn thí điểm, người trúng đấu giá, người nhận chuyển nhượng, trao đổi, được tặng cho, thừa kế ô tô gắn biển số trúng đấu giá được tiếp tục thực hiện các quyền nói trên, trừ trường hợp luật, nghị quyết khác của Quốc hội có quy định khác.

Tiếp tục phát hành biển số xe có đuôi 49, 53

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết một số ý kiến đề nghị làm rõ biển số đẹp; cần có danh mục biển số độc, lạ để đưa ra đấu giá và đưa ra đấu giá trực tiếp; không phát hành các biển số xấu theo dân gian có số cuối 49, 53…; bổ sung đánh giá hiện trạng kho số, quy hoạch kho số; quy định tỉ lệ tối đa biển số đưa ra đấu giá trong tổng số biển số chưa đấu giá.

Giải trình của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH cho rằng, đến nay không có căn cứ, cơ sở để xác định biển số đẹp hay xấu mà do cách nhìn nhận, quan niệm, nhu cầu, sở thích của mỗi người. Việc đưa ra các tiêu chí để xác định danh mục biển số đẹp, số độc, số lạ là không khả thi, khó khăn trong quản lý. Do đó, Nghị quyết quy định theo hướng các biển số được tổ chức, cá nhân đăng ký lựa chọn sẽ đưa ra đấu giá.

Nghị quyết này có hiệu lực từ 1/7/2023, được thực hiện trong 3 năm.

Công ty Cổ Phần City Auto - FORD CITY - Đại lý xe ủy quyền lớn nhất của Ford Việt Nam tại Miền Nam

  • Địa chỉ: 218 QL13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM
  • Hotline: 0929 10 3333
  • Email: Cityfordcoporation@gmail.com

 

Mua xe Ford trả góp

Mua xe Ford trả góp

Hồ sơ khách hàng nhanh gọn, linh hoạt, không cần phải chứng minh thu nhập, hỗ trợ tối đa mà khách hàng không cần phải chịu bất kỳ một chi phí nào

0929 10 3333