Dự toán chi phí

  • CÔNG CỤ TÍNH GIÁ LĂN BÁNH XE Ô TÔ MỚI NHẤT NĂM 2023

Hãy nhập giá xe ô tô mà bạn cần dự toán chi phí lăn bánh xe và lựa chọn khu vực, chủng loại xe phù hợp để ước tính chi phí lăn bánh xe.

Email: Tanthuanfordhcm@gmail.com

HOTLINE: 0929 10 3333
Website: wwww.ford-tanthuan.vn/

tanthuanfordhcm@gmail.com

 

Giá xe niêm yết:

Thuế trước bạ:

Phí dịch vụ đăng ký:

Bảo hiểm dân sự 30 tháng:

Phí bảo trì đường bộ 30 tháng:

Lệ phí cấp biển số:

Đăng kiểm và phí dịch vụ:

Giá xe niêm yết: VND

Thuế trước bạ: VND

Bảo hiểm thân vỏ 1 năm (1.6%): VND

Phí dịch vụ đăng ký: VND

Bảo hiểm dân sự 30 tháng: VND

Phí bảo trì đường bộ 30 tháng: VND

Lệ phí cấp biển số: VND

Đăng kiểm và phí dịch vụ: VND

Tổng giá lăn bánh: VND

0929 10 3333